ANPC


AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI

 

Daca aveti o problema, ati facut sesizare si nu s-a gasit o solutie de catre un reprezentant BiosShop, ANPC vă poate ajuta sa gasiti solutia optima pentru dvs., in situatia in care este vorba de un caz reglementat de legislatia privind protecția consumatorilor.

 

Ce este o reclamaţie / sesizare?

“Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.


Cine are dreptul sa depuna o reclamaţie la ANPC?

„Consumatorul – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale ”, conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată.

- Reclamaţiile şi sesizările adresate catre ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice.

- Divergenţele între operatorii economici nu intră în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.


„Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

Cum se procedeaza la depunerea unei reclamaţii?

Avem rugamintea sa recurgeti la această modalitate numai după ce încercaţi să rezolvaţi amiabil problema cu BiosShop.


În cazul în care nu aţi ajuns la un consens cu societatea noastra  sau cu administratorul unităţii, aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.
Primirea reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Constanta, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic reclamat.

Conform prevederilor legale, reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris, în format electronic sau se depun personal.

Pentru a depune o reclamaţie în format electronic vă rugăm să completaţi FORMULARUL DE SESIZARE ONLINE

Reclamaţia sau sesizarea se face în nume personal.

Reclamaţia/sesizarea dumneavoastră se rezolvă în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu conditia ca aceasta să fie însoţită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanţa, contract, certificat de garanţie sau alte documente, după caz.

Reclamaţiile dvs. pentru a putea fi analizate de către comisarii din cadrul Comisariatelor Judeţene trebuie să întruneasca condiţiile prezentate. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informaţii.

 




2021 Bios Plant Distribution
Toate drepturile rezervate
J13/1133/2012
RO30245991