ANPM


Agenția Națională pentru Protecția Mediului este institutia de specialitate a administratiei publice centrale, aflata în subordinea Ministerului Mediului cu competente în implementarea politicilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului, conferite în baza Hotarârii de Guvern nr.1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia.

Misiune

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este are ca si scop sa actioneze pentru a asigura populatiei un mediu sanatos, în armonie cu dezvoltarea economica si cu progresul social al României. Misiunea agentiei, precum si a celor 42 de agentii judetene, aflate în subordine directa este de a asigura un mediu mai bun în România atat pentru generatiile din prezent cat si pentru cele viitoare si asigurarea unor îmbunatatiri semnificative si continue ale calitatii aerului, solului si apelor.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului îsi indeplineste misiunea prin exercitarea urmatoarelor atributii:

 • planificarea strategica de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislatiei si politicilor de mediu la nivel national si local;
 • raportarile catre Agentia Europeana de Mediu, pe urmatoarele domenii: calitatea aerului, schimbari climatice, arii protejate, contaminarea solului, apa.

Responsabilitati

 • asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabila;
 • implementarea legislatiei din domeniul protectiei mediului;
 • coordonarea activitatilor de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel national, regional si local;
 • reprezentarea in domeniul protectiei mediului in relatiile interne si externe, conform mandatului acordat de catre Ministerului Mediului;
 • autorizarea activitatilor cu impact potential asupra mediului si asigurarea conformarii cu prevederile legale;
 • asigurarea functionarii laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, deseuri, zgomot si vibratii, precum si pentru radioactivitate;
 • coordonarea realizarii planurilor de actiune sectoriale si a planului national de actiune pentru protectia mediului.
2021 Bios Plant Distribution
Toate drepturile rezervate
J13/1133/2012
RO30245991