Prelucrarea datelor cu caracter personal


Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal il consideram precum un angajament fundamental, astfel incat vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Transparenta fiind unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal, aceast document va prezinta informatiile necesare pentru a intelege modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci cand prezentati interes pentru produsele oferite de catre societatea noastra..

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Atunci cand intervine orice alta modificare, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, astfel incat va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Avem calitatea de operator, atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, in sensul acestei legislatii.

 

Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, ceea ce presupune ca detineti controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal, nici datele minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

 Scopurile și temeiurile prelucrării

 Scopurile pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal sunt următoarele:

1.     Pentru ca produsele oferite de catre societatea noastra sa satisfaca necesitatile dvs.

La randul lui acest scop include urmatoarele:

a) Crearea și administrarea contului;

b) Prelucrarea comenzilor, ceea ce implica preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Solutionarea anulărilor sau a oricaror probleme referitoare la o comandă, la bunurile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

f) Asigurarea sprijinului, in legatura cu răspunsurile la întrebările dvs. cu privire la comenzile sau la bunurile noastre.

Prelucrarea acestor date pentru scopurile mai sus mentionate este necesară in general pentru încheierea și executarea unui contract între BiosShop și dvs. Anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2.      Pentru a va oferi produse ce satisfac necesitatile dvs.

Este esential pentru noi sa va oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Astfel incat putem colecta și folosi anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având mereu grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

3.      Pentru marketing

Ne dorim sa vă informam cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care vă interesează. Astfel încat, vă putem trimite orice tip de mesaj, care sa contina informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse fata de care ati aratat interes sa le achizitionati, precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna sa respectam drepturile și libertățile dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

Comunicările de marketing le întemeiem pe consimțământul dvs. prealabil. De asemenea vă puteți răzgândi și retrage consimțământul oricand doriti.

Atunci cand este cazul, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

4.      Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista cazuri în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială, care pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei față de atacuri cibernetice;

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, de unde se înțelege faptul că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Stocam datele dvs. cu caracter personal atata timp cât aveți un cont în platforma BiosShop . Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– societăților de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care colaboram pentru programe comune de ofertare pe piață a bunurilor noastre.

În cazul în care intervine o obligație legală sau dacă este cazul pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal?

Stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României, in general, insa este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Va asiguram de faptul ca vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Puteti lua oricând legatura cu noi, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri. 

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Desi luam măsuri pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă aducem la cunostinta faptul că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, deoarece exista riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Care sunt drepturile dvs.?

Aveti dreptul de a solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Aveti dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. Daca este cazul, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru mai multe informații cu privire la aceste drepturi consultati informatiile de mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact, reținand următoarele aspecte:

Identitate. Confidențialitatea înregistrărilor care conțin date cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. In acest sens, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu percepem costuri suplimentare pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, situatie în care vom percepe o sumă rezonabilă.  In cazul in care urmeaza sa va aplicam aceste costuri suplimentare pentru a va solutiona cererea, va vom anunta inainte.

Durata de răspuns. Durata de solutionare a cererilor este de maximum 30 de zile calendaristice, asta in conditiile in care respectivul caz nu este complicat sau daca nu aveti mai multe solicitari, care necesita mai mult timp si acesta ar fi de maximum 60 de zile calendaristice. Daca avem nevoie de mai mult de 30 de zile calendaristice va vom aduce la cunostinta acest lucru si vom lua legatura cu dvs. In situatia in care avem nevoie de anumite informatii pentru a intelege exact ce anume va ingrijoreaza va vom contacta, acest lucru ne va ajuta sa va raspundem intr-un timp optim pentru dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu suntem obligati să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Descriere

Accesul

Aveti posibilitatea să ne solicitati:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii acestui drept, sa va descarcati din contul si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la BiosShop, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente, iar BiosShop va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile BiosShop sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne foloseste atunci cand încheiem sau avem un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt cele prezentate mai jos:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, avem rugămintea să ne contactați în prealabil, și vă asiguram că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

 
2021 Bios Plant Distribution
Toate drepturile rezervate
J13/1133/2012
RO30245991